陳山朱元璋小說
陳山朱元璋小說

陳山朱元璋小說

Sort:都市
Update:40分鐘前
Add

陳山穿越大明,本以為氣運之子,卻冇想六十歲後係統纔會開啟!

終於,熬到六十歲,係統開啟,陳山淚奔,都快入土了啊!

卻冇想,殺敵越多,壽命越長!

Recent chapters
Popular rec
Source update